TOP_01
 
 
left
 
비밀번호 확인 닫기
 

 10쌍 속눈썹 끝갈이 투명라인 w02-10mm

판매가격 : 9,980원
투명라인 끝갈이 연마 속눈썹으로 10미리 상품입니다
수량 EA
 

    
 
   


 

 

 

<속눈썹 w02-10mm 투명라인>

특징

끝갈이 투명라인 속눈썹으로 좌우로 구분되어 나갑니다

 

미용 업소용 리필용일 경우 한줄 한쌍이 구성된 상품입니다
벌크 리필용 10 쌍 제품입니다

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


 

 
bottom